دانلود کاتالوگ
TE100-B کنتور تکفاز الکترونیکی
• دارای تاییدیه(Type Test) از موسسات معتبر
 ثبت انرژی به صورت قدر مطلق
تشخیص و ثبت باز شدن درپوش ترمینال
• باطری ویژه (RWP , RTC)
خروجی استاندارد D.B.O
• تعرفه با 8 بازه زمانی در روز و 28 نوع زمانبندی تعرفه           روزانه و...
• 5 سال گارانتی با جایگزینی در صورت خرابی کنتور
دانلود کاتالوگ
TE100-S کنتور تکفاز الکترونیکی
• سهولت جایگزینی با کنتورهای الکترومکانیکی
• دارای تاییدیه(Type Test) از موسسات معتبر
 ثبت انرژی به صورت قدر مطلق
تشخیص و ثبت باز شدن درپوش ترمینال
• باطری ویژه (RWP , RTC)
خروجی استاندارد D.B.O
• تعرفه با 8 بازه زمانی در روز و 28 نوع زمانبندی تعرفه           روزانه و...
• 5 سال گارانتی با جایگزینی در صورت خرابی کنتور
 <صفحه بعد> <صفحه آخر>